Kerkimi ne listen  e zgjedhesve :

 Në zbatim të Kodit Zgjedhor, qendrat e votimit me më pak se 200 zgjedhës dhe qendrat e votimit me më shumë se 1.000 zgjedhës, nuk shfaqen në ekstraktin e përbërësve zgjedhorë. Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, ka detyrimin e ndarjes/bashkimit të qendrave të votimit jashtë limiteve numerike ligjore. Informacion i pergjithshem Duke u perdorur butonat ne krahun e majte, do te keni mundesi te konsultoni listat [KERKO]. mund ta merrni Informacione mbi ju dhe te dhenat tuaja Duhet te klikoni mbi Kerkim, per tu kthyer ne kete faqe.