Për të korrigjuar të dhënat mund të paraqiteni pranë Zyrës së Gjendjes Civile të Njësisë Administrative sëcilës i përkisni.

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:


Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, Sheshi "Skënderbej" - Tiranë